🙏 ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત
ગાંધી આશ્રમમાં રાષ્ટ્રપતિ ટ્ર્મ્પે #🙏 ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત
ગાંધી આશ્રમમાં રાષ્ટ્રપતિ ટ્ર્મ્પે ચરખો કાંત્યો #🙏 ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત
#🙏 ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત મારી 👫 પોસ્ટ સુધી 😢 આવ્યા છો 👨 તો પછી🍨 લાઈક શેર💞 અને હા🙌 ફોલો કરતા 👩 જાવ ને 🌹
00:13 / 778.3 KB
#🙏 ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત
00:22 / 2.5 MB
#🙏 ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત #🎤 મારા અવાજમાં વિડિઓ
00:17 / 711.3 KB
#🙏 ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત
00:59 / 4.2 MB
#🙏 ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત મોદી સાહેબ ના અવાજનો પ્રયાસ
00:28 / 1.1 MB
#🙏 ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત - ગાંધી આશ્રમમાં શું પ્રવૃત્તિઓ કરી ?
વડાપ્રધાન મોદી અને ટ્રમ્પ ગાંધી આશ્રમ પહોંચ્યા; હ્રદય કુંજમાં મોદી બન્યા ગાઈડ, ચરખો કાંતવામાં ટ્રમ્પ મુંઝાયા વડાપ્રધાન અને ટ્રમ્પ સ્ટેડિયમ જવા રવાના ગાંધી આશ્રમમાં ગણતરીની મિનિટો માટે જ રોકાયા ટ્રમ્પ અને મોદી અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, પત્ની મેલેનિયા, દીકરી ઈવાન્કા અને તેમના જમાઈ જેરેક કુશ્નર સાથે અમદાવાદ એરપોર્ટ પહોંચી ગયા છે. વડાપ્રધાન મોદીએ ગળે ભેટીને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું અમદાવાદ એપોર્ટ પર શાહી સ્વાગત કર્યું હતું. હવે બંને નેતાઓ ગાંધી આશ્રમ તરફ આગળ વધ્યા છે. થોડી મિનિટો પહેલાં જ મોદીએ ટ્વિટ કરીને ટ્રમ્પને આવકારતા ટ્વિટ કર્યું હતું કે, અતિથિ દેવો ભવ: #🙏 ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત
વડાપ્રધાન મોદી અને ટ્રમ્પ ગાંધી આશ્રમ પહોંચ્યા; હ્રદય કુંજમાં મોદી બન્યા ગાઈડ, ચરખો કાંતવામાં ટ્રમ્પ મુંઝાયા વડાપ્રધાન અને ટ્રમ્પ સ્ટેડિયમ જવા રવાના ગાંધી આશ્રમમાં ગણતરીની મિનિટો માટે જ રોકાયા ટ્રમ્પ અને મોદી અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, પત્ની મેલેનિયા, દીકરી ઈવાન્કા અને તેમના જમાઈ જેરેક કુશ્નર સાથે અમદાવાદ એરપોર્ટ પહોંચી ગયા છે. વડાપ્રધાન મોદીએ ગળે ભેટીને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું અમદાવાદ એપોર્ટ પર શાહી સ્વાગત કર્યું હતું. હવે બંને નેતાઓ ગાંધી આશ્રમ તરફ આગળ વધ્યા છે. થોડી મિનિટો પહેલાં જ મોદીએ ટ્વિટ કરીને ટ્રમ્પને આવકારતા ટ્વિટ કર્યું હતું કે, અતિથિ દેવો ભવ: #🙏 ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત
00:14 / 794.4 KB
#🙏 ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત
વડાપ્રધાન મોદી અને ટ્રમ્પ ગાંધી આશ્રમ પહોંચ્યા; હ્રદય કુંજમાં મોદી બન્યા ગાઈડ, ચરખો કાંતવામાં ટ્રમ્પ મુંઝાયા વડાપ્રધાન અને ટ્રમ્પ સ્ટેડિયમ જવા રવાના ગાંધી આશ્રમમાં ગણતરીની મિનિટો માટે જ રોકાયા ટ્રમ્પ અને મોદી અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, પત્ની મેલેનિયા, દીકરી ઈવાન્કા અને તેમના જમાઈ જેરેક કુશ્નર સાથે અમદાવાદ એરપોર્ટ પહોંચી ગયા છે. વડાપ્રધાન મોદીએ ગળે ભેટીને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું અમદાવાદ એપોર્ટ પર શાહી સ્વાગત કર્યું હતું. હવે બંને નેતાઓ ગાંધી આશ્રમ તરફ આગળ વધ્યા છે. થોડી મિનિટો પહેલાં જ મોદીએ ટ્વિટ કરીને ટ્રમ્પને આવકારતા ટ્વિટ કર્યું હતું કે, અતિથિ દેવો ભવ: #🙏 ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત