🎵 એ.આર. રહેમાનનાં ગીતો
#🎵 એ.આર. રહેમાનનાં ગીતો #bigil #atlee #arrahman 🔥 Combo
00:46 / 2.8 MB
#🎵 એ.આર. રહેમાનનાં ગીતો Movie 💜 #Roja . . . . . #arrahman #thalapathy #arr #tamil #bgm #kollywood #vijay #love #tamilbgm #tamilsong #tamilcinema #music #arrahmanmusic #sidsriram #arrahmanmusical #tamilstatus #yuvan #arrahmanbgm #tamillyrics #isaipuyal #thala #tamilmemes #yuvanshankarraja #rahmaniac #anirudh #tamillovestatus #arrahmansong #tamillovesong #vijaytv
03:01
એ.આર. રહેમાનનું કમ્પોઝ કરેલું નવું સોન્ગ છે જે 8D ટેકનોલોજીથી બનાવેલ છે. આ સોન્ગ તમારે ઈયરફોન લગાવી ને જ સાંભળવું પડશે નહિ તો તમને કોઈ ફર્ક માલુમ નહિ પડે. પહેલી વાર તમે મ્યૂઝિક તમારા કાન થી નહિ પણ તમારા માથા વડે સાંભળશો.....સાઉન્ડ બહારથી આવશે ....નાના બાળકો તેમજ વડીલોને પણ સંભળાવો....ટેકનોલોજી ક્યાં પહોંચી છે તે ખબર પડશે.....ઈયરફોન લગાવી ને જ સાંભળો...એન્જોય..🎼🎹🥁🎷🎺🎸🎤 #🎵 એ.આર. રહેમાનનાં ગીતો
05:21 / 5.4 MB
#🎵 એ.આર. રહેમાનનાં ગીતો
00:29 / 979.1 KB
😡🙇 #🎵 એ.આર. રહેમાનનાં ગીતો
00:22 / 1.2 MB
*💖मरने वाले को रोने वाले* *हजार मिल जायेंगे मगर* *जो जिंदा है उसे समजने* *वाला एक भी नही मीलता...💖〽😘* #🎵 એ.આર. રહેમાનનાં ગીતો
00:30 / 2.1 MB
❤️❤️❤️❤️tutagay #🎵 એ.આર. રહેમાનનાં ગીતો
00:31 / 2 MB
https://b.sharechat.com/I3iLPZVE8S?referrer=otherShare #🎵 એ.આર. રહેમાનનાં ગીતો
00:30 / 1.4 MB
https://b.sharechat.com/WIfY9TuR4S?referrer=otherShare #🎵 એ.આર. રહેમાનનાં ગીતો
00:24 / 990.9 KB
https://b.sharechat.com/qykWR4eP3S?referrer=otherShare #🎵 એ.આર. રહેમાનનાં ગીતો