🙏 મહાવીર સ્વામી જ્યંતી
णमो अरिहंताणं – मैं अरिहंतों को नमन करता हूँ । I bow down to Arihanta, णमो सिद्धाणं – मैं सिद्धों को नमन करता हूँ । I bow down to Siddha, णमो आयरियाणं – मैं आचार्यो को नमन करता हूँ । I bow down to Acharya, णमो उवज्झायाणं – मैं उपाध्याओ को नमन करता हूँ । I bow down to Upadhyaya, णमो लोए सव्व साहूणं – मैं लोक (जगत्) के सर्व साधुओ को नमन करता हूँ । I bow down to Sadhu and Sadhvi. एसोपंचणमोक्कारो – ये पाँच नमन के उच्चार These five bowings downs, सव्वपावप्पणासणो – सभी पापो का पूरा नाश करते हैं । Destroy all the sins, मंगला णं च सव्वेसिं – और, सभी मंगलों में Amongst all that is auspicious, पडमम हवई मंगलं – यह बिलकुल प्रथम मंगल हैं । This Navkar Mantra is the foremost.
#

🙏 મહાવીર સ્વામી જ્યંતી

🙏 મહાવીર સ્વામી જ્યંતી - महावीर जिनका नाम है , पलिताना जिनका धाम है , . । अहिंसा जिनका नारा है ऐसे त्रिशलानंदन को . लाख बार प्रणाम है । - ShareChat
1.6k એ જોયું
5 મહિના પહેલા
અન્ય એપ પર શેર કરો
Facebook
WhatsApp
લિંક કોપી કરો
કાઢી નાખો
Embed
હું આ પોસ્ટની ફરિયાદ કરવા માંગુ છુ, કારણકે આ પોસ્ટ...
Embed Post