🙏 સરોજિની નાયડુ પુણ્યતિથિ
સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ મહિલા રાજ્યપાલ શ્રીમતી સરોજીની નાયડુ જીની પુણ્યતિથિ પર તેમને પુરા શેરચેટ પરિવાર તરફથી ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ #🙏 સરોજિની નાયડુ પુણ્યતિથિ
00:15 / 918.7 KB
#🙏 સરોજિની નાયડુ પુણ્યતિથિ
વિખ્યાત સ્વાતંત્ર્ય સેનાની, મહાન વક્તા, ઉમદા રાજકારણી તથા ભારતીય કોયલના નામથી પ્રસિદ્ધ શ્રી સરોજિની નાયડુજી ને તેમની પુણ્યતિથિ પર શત શત નમન... #🙏 સરોજિની નાયડુ પુણ્યતિથિ
#🙏 સરોજિની નાયડુ પુણ્યતિથિ
#🙏 સરોજિની નાયડુ પુણ્યતિથિ
#🙏 સરોજિની નાયડુ પુણ્યતિથિ
#🙏 સરોજિની નાયડુ પુણ્યતિથિ
#🙏 સરોજિની નાયડુ પુણ્યતિથિ
🙏🙏 #🙏 સરોજિની નાયડુ પુણ્યતિથિ
#🙏 સરોજિની નાયડુ પુણ્યતિથિ
સરોજિની નાયડુ પુણ્યતિથિ - શેરચેટ નવા ટ્રેન્ડ્સ - ShareChat Gujarati: Funny, Romantic, Videos, Shayari, Quotes
🙏 સરોજિની નાયડુ પુણ્યતિથિ - ભારતના સ્વાતંત્રતા સંગ્રામમાં નારીઓનો ફાળો અવિસ્મરણીય છે. આજે, આપણા સ્વતંત્રતા સેનાની, શ્રીમતી સરોજિની નાયડુની પુણ્યતિથિ પર આપણે તેમનાથી પ્રેરણા લઈએ અને દેશહિતમાં પગલાં ભરીએ.
ભારતના સ્વાતંત્રતા સંગ્રામમાં નારીઓનો ફાળો અવિસ્મરણીય છે. આજે, આપણા સ્વતંત્રતા સેનાની, શ્રીમતી સરોજિની નાયડુની પુણ્યતિથિ પર આપણે તેમનાથી પ્રેરણા લઈએ અને દેશહિતમાં પગલાં ભરીએ. #🙏 સરોજિની નાયડુ પુણ્યતિથિ