સરકારી માહિતી
#સરકારી માહિતી
#સરકારી માહિતી
*WWW.JOBMATE.INFO* 📚 *દરેક પ્રકારની જોબ અપડેટ તથા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ ની તૈયારી કરતા મિત્રો માટે ખાસ ઉપયોગી* 📚_*દરેકે માત્ર એક જ GROUP મા જોડાવુ*_ 📚 *અને નિયમો નુ પાલન કરવુ* 📚 *ગૃપના નિયમો પાલન નહિં કરનારને ગૃપમાંથી દૂર કરવામાં આવશે.* 📚 *ગૃપનું નામ કે DP (ફોટો) કોઇએ બદલવા નહિ.* 📚 *ગૃપમાં ચેટ કરવી નહિ.* 📚 *નકામા વાહિયાત મેસેજ, ફોટા કે વિડિઓ મોકલવા નહિ.* 📚 *ગૃપમાં અપ શબ્દો કે કોઇને માન હાની થાય તેવું વર્તન કરવું નહિ.* 📚 *કોઇ જાહેરાત કે સ્કિમોને લગતા મેસેજ કરવા નહિ.* 📚 *એડ્લ્ટ, ખરાબ મેસેજ, ફોટા કે વિડિઓ મોકલવા નહિ.* 📚 *એક ગૃપમાં હોય તે વ્યક્તિએ બીજા ગૃપમાં જોડાવું નહિ.* 📚 *ગૃપ પરથી કોઈ વ્યક્તિગત કે આંતરીક તકરારો પર ગૃપ એડ્મિન જવાબદાર નથી.* *આ ગ્રૂપ માત્ર તથા એજ્યુકેશનલ અપડેટ માટે જ છે* *અમરેલી* https://chat.whatsapp.com/1PCbDZjzkoJ7OufK6MtSe4 *અમદાવાદ* https://chat.whatsapp.com/4AMcPg9pzzwChalxqBXSQ0 https://chat.whatsapp.com/49bbEiXHQFR1b7SpQTT64O https://chat.whatsapp.com/1bzVI78RmSCGtFw4UOWF5f *મહેસાણા* https://chat.whatsapp.com/5clE8JVNAgSIMHMtMoJWnl *બનાસકાંઠા* https://chat.whatsapp.com/HcdJeK6mVfLE7GpPMc6uNL *અમરેલી* https://chat.whatsapp.com/0FHbItRWjUgHSYPHq3OoQN https://chat.whatsapp.com/LfkoOcmdl58JTR9vODnL0J *આણંદ* https://chat.whatsapp.com/AzeZ3qsnrZF1jf26PkCcHw *કચ્છ ભુજ* https://chat.whatsapp.com/FZ8TQ1uDVyNHES3xGXHaY1 *ખેડા નડિયાદ* https://chat.whatsapp.com/4a7PioZhBLH6zCqChmz8jE *ગાંધીનગર* https://chat.whatsapp.com/LKkrI37Re1YEzyRZWf9QX3 https://chat.whatsapp.com/H9tvLQQghh66zuYFnaI8Bw *ગીર સોમનાથ* https://chat.whatsapp.com/FYL1s4mS0vG6ic6BpsayAS https://chat.whatsapp.com/0v2kA2bUt7NHrP5tr5HXbt *છોટા ઉદેપુર* https://chat.whatsapp.com/F4OlNZEw6jCCBEtawNrYfQ *જામનગર* https://chat.whatsapp.com/2rfS0cdFXGHHRp1XzULGNu *જુનાગઠ* https://chat.whatsapp.com/KCE4aYP5Tuf6K6ymLXKUSy *ડાંગ* https://chat.whatsapp.com/Ckqhu2Pz3mtLr4ZzjKrvY6 *તાપી વ્યારા* https://chat.whatsapp.com/CEFIn6LPxcOCIajMbm6T5l *દાહોદ* https://chat.whatsapp.com/EaVsufss6pL20uJE4unO0O *દેવભૂમિ દ્વારકા* https://chat.whatsapp.com/B7dmyXw4LS3EtAM99Mn4o0 *નર્મદા* https://chat.whatsapp.com/783DSGO2L1K6RR6r147zeJ *નવસારી* https://chat.whatsapp.com/Fj9Hd8Bc8vvBp8xTxviCxg *પંચમહાલ* https://chat.whatsapp.com/KWV6mXdr0t47riVNWH3bGU *પાટણ* https://chat.whatsapp.com/7isov72vjUn0YtQDhd3TUW *પોરબંદર* https://chat.whatsapp.com/5HBPBcrvyD7EyPTNu1JB4m *બોટાદ* https://chat.whatsapp.com/8PDmbqEvaMU0oCXlA2iPMZ *ભરૂચ* https://chat.whatsapp.com/BvghwXYvSbQ4JhYxW63w0R *ભાવનગર* https://chat.whatsapp.com/Fpigka9gqp5424WvDkymsZ *મહીસાગર* https://chat.whatsapp.com/3123r3lAKO8Bdb3APoQev2 *મોરબી* https://chat.whatsapp.com/3mbE2u5LHyRICPd5z4HEbr *રાજકોટ* https://chat.whatsapp.com/8Yxo6SNujbp8k3bzN6LPxG https://chat.whatsapp.com/LDZRuTDiyx4AoagtS5rM3s *વલસાડ* https://chat.whatsapp.com/6D5YCXQt5id51dJn3wIGQH *સાબરકાંઠા* https://chat.whatsapp.com/934gv5eSHs7JAYNaF4uERf *સુરત* https://chat.whatsapp.com/6cy9TZxEfHa4x9IFycH79n https://chat.whatsapp.com/HXVv9zNXLjw76S1uAiLtIz *સુરેદ્ર નગર* https://chat.whatsapp.com/1Lom6BnyUKfEpbmkO06Gbw *વડોદરા* https://chat.whatsapp.com/Ha8gPSG5p8U0LtWra1Y8S4 📚_*તમારા બધા જ ગૃપમાં આ મેસેજ સેન્ડ કરો.*_📚 📚_*આ મેસેજ વધુમાં વધુ શેર કરો.*_📚 #સરકારી માહિતી
02:03 / 4.9 MB
bhajan #સરકારી માહિતી