🧣 સાડી અને બ્લાઉઝ ડિઝાઈન

🧣 સાડી અને બ્લાઉઝ ડિઝાઈન

150 old score
👰 ફેશન - - NEOBIC - ShareChat
What's up-7600298890 Only Rs-500 with delivery #👰 ફેશન #👗 ડ્રેસ ડિઝાઇન #🧣 સાડી અને બ્લાઉઝ ડિઝાઈન #👭 શેરચેટ સખી #💃 ચણીયા ચોલી @ 😘Daughter😉 of Brahmin😎 @ I.U 143 @વિનોદ.કે.બારૈયા @《Gadhavi/N》^^ @ShareChat Gujarati *Smart Color Women's Crepe Stright Cut Kurti* *Style :* Stitched *Combination :* Single *Item Width(cm) :* 42 *Sleeve Length :* Sleeveless *Shop by Occasion :* Formal *Fabric :* Crepe *Pattern :* Plain *Recommended Fabric Care :* Hand Wash *Work :* Plain *Item Weight(g) :* 200 *Brand :* Parita *Item Length(cm) :* 22 *Item Height(cm) :* 42 *Shipping time :* Shipping time : Within 4-8 days *Seller :* B.L.T BUSINESSE *Return :* Within 7 days after delivered
👗 ડ્રેસ ડિઝાઇન - S - 4199242 8 . 2 . 7 BUSINESS - ShareChat
What's up-7600298890 Only Rs-550 with delivery #👗 ડ્રેસ ડિઝાઇન #👭 શેરચેટ સખી #🧣 સાડી અને બ્લાઉઝ ડિઝાઈન #👰 ફેશન #💃 ચણીયા ચોલી @ 😘Daughter😉 of Brahmin😎 @ I.U 143 @વિનોદ.કે.બારૈયા @《Gadhavi/N》^^ @ShareChat Gujarati Checkout this hot & latest Kurtis & Kurtas Eva Pretty Women's Kurti Fabric: RAYON Sleeves: Short Sleeves Are Included Size: M- 38 in, L - 40 in, XL - 42 in, XXL - 44 in Length: Up To 46 in Type: Stitched Fit Details: A-Line Description: It Has 1 Piece Of Kurti Work : Tussle Work Sizes Available - M, L, XL, XXL
👰 ફેશન - S - 4199169 B . L . T BUSINESS - ShareChat
What's up-7600298890 Only Rs-550 with delivery #👰 ફેશન #👗 ડ્રેસ ડિઝાઇન #🧣 સાડી અને બ્લાઉઝ ડિઝાઈન #👭 શેરચેટ સખી #💃 ચણીયા ચોલી @ 😘Daughter😉 of Brahmin😎 @ I.U 143 @વિનોદ.કે.બારૈયા @《Gadhavi/N》^^ @ShareChat Gujarati Checkout this hot & latest Kurtis & Kurtas Eva Pretty Women's Kurti Fabric: COTTON Sleeves: 3/4 Sleeves Are Included Size: M- 38 in, L - 40 in, XL - 42 in, XXL - 44 in Length: Up To 50 in Type: Stitched Fit Details: A-Line Description: It Has 1 Piece Of Kurti Pattern: Solid Sizes Available - M, L, XL, XXL
🧣 સાડી અને બ્લાઉઝ ડિઝાઈન - ShareChat
#🧣 સાડી અને બ્લાઉઝ ડિઝાઈન
👰 ફેશન - 8891887 - 5 8 . LT BUSINESS - ShareChat
What's up-7600298890 Only Rs-650 with delivery #👰 ફેશન #👗 ડ્રેસ ડિઝાઇન #🧣 સાડી અને બ્લાઉઝ ડિઝાઈન #👭 શેરચેટ સખી #💃 ચણીયા ચોલી @ 😘Daughter😉 of Brahmin😎 @ I.U 143 @વિનોદ.કે.બારૈયા @《Gadhavi/N》^^ @ShareChat Gujarati Checkout this hot & latest Kurtis & Kurtas Diva Alluring Women's Kurtis Fabric: Rayon Sleeve Length: Three-Quarter Sleeves Pattern: Embroidered Combo of: Single Sizes: XL (Bust Size: 42 in, Size Length: 44 in) L (Bust Size: 40 in, Size Length: 44 in) M (Bust Size: 38 in, Size Length: 44 in) XXL (Bust Size: 44 in, Size Length: 44 in) Sizes Available - M, L, XL, XXL
#👰 ફેશન #👩 બ્લાઉઝ ડિઝાઇન #💃 ચણીયા ચોલી #👌 આજનો વિચાર #🧣 સાડી અને બ્લાઉઝ ડિઝાઈન
👰 ફેશન - S - 4323277 B . 2 . 7 BUSINESS - ShareChat
What's up-7600298890 Only Rs-599 with delivery #👰 ફેશન #👗 ડ્રેસ ડિઝાઇન #🧣 સાડી અને બ્લાઉઝ ડિઝાઈન #👭 શેરચેટ સખી #💃 ચણીયા ચોલી @ 😘Daughter😉 of Brahmin😎 @ I.U 143 @વિનોદ.કે.બારૈયા @《Gadhavi/N》^^ @ShareChat Gujarati Checkout this hot & latest Kurtis & Kurtas Stylish Rayon Women's Kurti Fabric: Rayon Sleeve Length: Long Sleeves Pattern: Embroidered Combo of: Single Sizes: XL (Bust Size: 42 in, Size Length: 48 in) L (Bust Size: 40 in, Size Length: 48 in) M (Bust Size: 38 in, Size Length: 48 in) XXL (Bust Size: 44 in, Size Length: 48 in) Sizes Available - M, L, XL, XXL
👰 ફેશન - 5 - 3865784 B . L . T BUSINESS - ShareChat
What's up-7600298890 Only Rs-700 with delivery #👰 ફેશન #👗 ડ્રેસ ડિઝાઇન #🧣 સાડી અને બ્લાઉઝ ડિઝાઈન #👭 શેરચેટ સખી #💃 ચણીયા ચોલી @ 😘Daughter😉 of Brahmin😎 @ I.U 143 @વિનોદ.કે.બારૈયા @《Gadhavi/N》^^ @ShareChat Gujarati Checkout this hot & latest Kurtis & Kurtas Alisha Stylish Women`s Kurtis Fabric: Rayon Sleeve Length: Three-Quarter Sleeves Pattern: Embroidered Combo of: Single Sizes: S (Bust Size: 36 in) XL (Bust Size: 42 in) L (Bust Size: 40 in) XXL (Bust Size: 44 in) M (Bust Size: 38 in) Sizes Available - S, M, L, XL, XXL, XXXL
👰 ફેશન - S - 5009079 B . L . T BUSINESS - ShareChat
What's up-7600298890 Only Rs-499 with delivery #👰 ફેશન #👗 ડ્રેસ ડિઝાઇન #🧣 સાડી અને બ્લાઉઝ ડિઝાઈન #👭 શેરચેટ સખી #💃 ચણીયા ચોલી @ 😘Daughter😉 of Brahmin😎 @ I.U 143 @વિનોદ.કે.બારૈયા @《Gadhavi/N》^^ @ShareChat Gujarati Checkout this hot & latest Kurtis & Kurtas Aishani Fashionable Kurtis Fabric: Rayon Sleeve Length: Three-Quarter Sleeves Pattern: Embroidered Combo of: Single Sizes: XL (Bust Size: 42 in, Size Length: 46 in) L (Bust Size: 40 in, Size Length: 46 in) M (Bust Size: 38 in, Size Length: 46 in) XXL (Bust Size: 44 in, Size Length: 46 in) Sizes Available - M, L, XL, XXL
👰 ફેશન - S - 5009082 B . L . T BUSINESS - ShareChat
What's up-7600298890 Only Rs-499 with delivery #👰 ફેશન #👗 ડ્રેસ ડિઝાઇન #🧣 સાડી અને બ્લાઉઝ ડિઝાઈન #👭 શેરચેટ સખી #💃 ચણીયા ચોલી @ 😘Daughter😉 of Brahmin😎 @ I.U 143 @વિનોદ.કે.બારૈયા @《Gadhavi/N》^^ @ShareChat Gujarati Checkout this hot & latest Kurtis & Kurtas Aishani Fashionable Kurtis Fabric: Rayon Sleeve Length: Three-Quarter Sleeves Pattern: Embroidered Combo of: Single Sizes: XL (Bust Size: 42 in, Size Length: 46 in) L (Bust Size: 40 in, Size Length: 46 in) M (Bust Size: 38 in, Size Length: 46 in) XXL (Bust Size: 44 in, Size Length: 46 in) Sizes Available - M, L, XL, XXL
અન્ય એપ પર શેર કરો
Facebook
WhatsApp
લિંક કોપી કરો
કાઢી નાખો
Embed
હું આ પોસ્ટની ફરિયાદ કરવા માંગુ છુ, કારણકે આ પોસ્ટ...
Embed Post