📰 25 માર્ચનાં સમાચાર
#📰 25 માર્ચનાં સમાચાર #📅 તાજા સમાચાર #🌏 આંતર રાષ્ટ્રિય સમાચાર #🇮🇳 રાષ્ટ્રિય સમાચાર #📰 ખબરો ટૂંકમાં
https://youtu.be/LI045fJV12c #📰 25 માર્ચનાં સમાચાર #🗞️ ગુજરાતના સમાચાર #🔒 ગુજરાત લોકડાઉન
#📰 25 માર્ચનાં સમાચાર single_M_S
00:09 / 856.2 KB
#📰 25 માર્ચનાં સમાચાર
#📰 25 માર્ચનાં સમાચાર #📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર #👨‍👩‍👦 મારો પરિવાર
https://youtu.be/7UZmEPAskpk #ભયાનક ભૂકંપ# #ભુકંપ #📰 24 માર્ચનાં સમાચાર #📰 25 માર્ચનાં સમાચાર #આજના સમાચાર
#📰 25 માર્ચનાં સમાચાર
https://youtu.be/Oo5WX3SboVU રાજકોટ મનપાની આરોગ્ય ટીમ દ્વારા વિવિધ વિસ્તારોમાં દવાનો છંટકાવ કરાયો રાજકોટ, તા.24 રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા શહેરનાં વિવિધ વિસ્તારોમાં દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવી રહ્યો છે. જેમાં આરોગ્યની ટીમ દ્વારા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં, લોકોના ઘર પાસે પાસે તથા વિવિધ માર્ગો પર દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવ્યો હતો. તથા બીઆરટીએસ બસ સ્ટોપને પણ સેનેટાઈઝર છાંટી સેનેટાઈઝ કરવામાં આવ્યું. (અહેવાલ: સંદિપ કાલાવડીયા) www.nutansaurashtra.com #🗞️ ગુજરાતના સમાચાર #📰 25 માર્ચનાં સમાચાર #📃 રાજકોટ સમાચાર #📰 અમદાવાદ સમાચાર #📰 અન્ય સમાચાર
@BBC News ગુજરાતી @DB Talkies @News18 ગુજરાતી @Geeta Ben Rabari @શેરચેટ સ્પોર્ટ્સ અને ગેમ્સ #📰 24 માર્ચનાં સમાચાર #😷 કોરોના વાયરસનો પ્રકોપ #📅 તાજા સમાચાર #📰 25 માર્ચનાં સમાચાર #🌏 આંતર રાષ્ટ્રિય સમાચાર