😷 કોરોના ની મફત સારવાર

😷 કોરોના ની મફત સારવાર

374 ફોલોઇંગ
520 પોસ્ટ
348.7K એ જોયું
00:09 / 849.1 KB
#😷 કોરોના ની મફત સારવાર
00:08 / 350.5 KB
#😷 કોરોના ની મફત સારવાર #😷 કોરોના વાઇરસ Update
#😷 કોરોના ની મફત સારવાર #😷 કોરોના વાઇરસ Update #📞 કોરોના હેલ્પલાઈન & માહિતી #corona #🙌 હેન્ડ વોશ ચેલેન્જ
www.IndianJobGuru.in: Gujarat Corona Update Date 04-04-2020 Official Press Note
Updates MaruGujarat.com Is No.1 Edu Portal Which Provide Free Government Jobs And Scheme Related Information.
🆕 LATEST.... 💥 *આજની 04-04-2020 આરોગ્ય વિભાગની ઓફીસીયલ પ્રેસનોટ* 🆕 ગુજરાતમા જીલ્લાવાર કોરોના ના કેસ 👉કોરોના વિશ્વ,ભારત અને ગુજરાતના ઓફીસીયલ આકડા 👉 સરકારના અગત્યના નિર્ણયો 👉 જનતા માટે અગત્યની સૂચનાઓ *ડીટેઈલ pdf વાંચવા માટે↩️* https://bit.ly/2wQ2VG9 👉 કોરોના અંગે ફેલાતી અફવાઓથી બચો. સરકારશ્રી અને તંત્ર દ્વારા અપાતી સૂચનાઓનુ અચૂક પાલન કરો.🙏 #😷 કોરોના ની મફત સારવાર #📞 કોરોના હેલ્પલાઈન & માહિતી
ગુજરાત સરકાર આપસે મફત અનાજ |ગુજરાત ના દરેક રેશનકાર્ડ ધારકો ને મફત અનાજ વિતરણ |Live jagdish #😷 કોરોના ની મફત સારવાર
00:14 / 332.7 KB
#😷 કોરોના ની મફત સારવાર #😷 કોરોના વાઇરસ Update
#😷 કોરોના ની મફત સારવાર
00:21 / 852.8 KB
#😷 કોરોના ની મફત સારવાર #korona #😷 કોરોના વાઇરસ Update
મોદી સરકારનો મોટો નિર્ણય, આયુષ્યમાન ભારતમાં કોરોના વાઇરસની મળશે મફત સારવાર આયુષ્યમાન ભારત સ્કીમમાં આરોગ્ય બાબતે અગમ ચેતીના પગલાની કોઇ સ્કીમ સમાવાઈ નથી. આઇસોલેશનમાં લેવાતી કોઇ સારવારને પણ સમાવાઈ નથી. કોરોના વાઇરસના પગલે સરકાર વાઇરસથી થતા રોગાની સારવારના ખર્ચને પણ આયુષ્યમાનમાં સમાવશે એમ લાગી રહ્યું છે. કોરોના વાઈરસના કારણે લોકોને થતા સારવારનો ખર્ચ આયુષ્યમાન સ્કીમમાં લાભ નથી મળતો. સરકારે હવે તમામ પ્રકારના વાઇરસની સારવારનો ખર્ચ આપવા વિચારવાનું શરૂ કર્યું છે. મળતી માહિતી અનુસાર સરકારે આયુષ્યમાન સ્કીમમાં વાઈરસની સારવારને સમાવવા તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે. #😷 કોરોના ની મફત સારવાર
મોદી સરકારનો મોટો નિર્ણય, આયુષ્યમાન ભારતમાં કોરોના વાઇરસની મળશે મફત સારવાર આયુષ્યમાન ભારત સ્કીમમાં આરોગ્ય બાબતે અગમ ચેતીના પગલાની કોઇ સ્કીમ સમાવાઈ નથી. આઇસોલેશનમાં લેવાતી કોઇ સારવારને પણ સમાવાઈ નથી. કોરોના વાઇરસના પગલે સરકાર વાઇરસથી થતા રોગાની સારવારના ખર્ચને પણ આયુષ્યમાનમાં સમાવશે એમ લાગી રહ્યું છે. કોરોના વાઈરસના કારણે લોકોને થતા સારવારનો ખર્ચ આયુષ્યમાન સ્કીમમાં લાભ નથી મળતો. સરકારે હવે તમામ પ્રકારના વાઇરસની સારવારનો ખર્ચ આપવા વિચારવાનું શરૂ કર્યું છે. મળતી માહિતી અનુસાર સરકારે આયુષ્યમાન સ્કીમમાં વાઈરસની સારવારને સમાવવા તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે. #😷 કોરોના ની મફત સારવાર