👫 રિતેશ- જેનીલીયા એનિવર્સરી

👫 રિતેશ- જેનીલીયા એનિવર્સરી

આજે રિતેશ દેશમુખ અને જેનેલિયાની મેરેજ એનિવર્સરી છે. તેમના લગ્ન 3 ફેબ્રુઆરી 2012 દરમિયાન થયા હતા. તેમને એક સાથે ચાર ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે. તેમને મસ્તી, લય ભારી, તેરે નાલ લવ હો ગયા અને તુજે મેરી કસમ જેવી ફિલ્મોમાં સાથે કામ કર્યું છે. તેમને 2 સુંદર બાળકો પણ છે. #👫 રિતેશ- જેનીલીયા એનિવર્સરી
00:16 / 755.4 KB
#👫 રિતેશ- જેનીલીયા એનિવર્સરી
#👫 રિતેશ- જેનીલીયા એનિવર્સરી
#👫 રિતેશ- જેનીલીયા એનિવર્સરી
#👫 રિતેશ- જેનીલીયા એનિવર્સરી
00:24 / 1.7 MB
#👫 રિતેશ- જેનીલીયા એનિવર્સરી
00:14 / 1015.9 KB
#👫 રિતેશ- જેનીલીયા એનિવર્સરી
00:30 / 2.6 MB
#👫 રિતેશ-જેનીલીયા વર્ષગાંઠ
. #👫 રિતેશ- જેનીલીયા એનિવર્સરી
#👫 રિતેશ- જેનીલીયા એનિવર્સરી
બોલિવૂડનું પરફેક્ટ કપલ રિતેશ અને જેનેલિયાની આજે વર્ષગાંઠ છે. #👫 રિતેશ-જેનીલીયા વર્ષગાંઠ
આજે બોલિવૂડના ફેમસ કપલ રિતેશ દેશમુખ અને જેનેલિયાની વર્ષગાંઠ છે #👫 રિતેશ-જેનીલીયા વર્ષગાંઠ