ಸಾಹಿತ್ಯ ಗಾಯನ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಗಾಯನ

#

ಸಾಹಿತ್ಯ ಗಾಯನ

ನೆನಪೇ ನಿತ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನಸು ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಶಿಕ್ಷೆಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸರಸ ಪಾರಿಜಾತವು ವಿರಹ ಚೂಪು ಕೇದಿಗೆ ಸದಾ ಹೂವು ಬಿಡುವ ಕಾಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನೆನಪೇ ನಿತ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೆನ್ನೆಯಿಂದ ಬಂತೆ ಬಾನಿಗೆ ಕನಕಾಂಬರ ಬಹಳ ಮುದ್ದು ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಯಾಂತರ ನಿನ್ನ ನಗುವು ಜೊಂಪೆ ಜೊಂಪೆ ನಂದ ಬಟ್ಟಲು ಆಸೆ ನನಗೆ ಉಸಿರಿನಲ್ಲೇ ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಎಷ್ಟು ಪಕಳೆಯುಂಟು ಹೇಳು ಸೇವಂತಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಗೆಯ ಸೆಳೆತ ನನಗೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೆನಪೇ ನಿತ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ನಿನ್ನ ಮುಖವೇ ದಾಸವಾಳವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಹಾರಿ ಬಂದು ಮೊಸಹೊದವು ಗುಟ್ಟು ಮಾಡುವಾಗ ನೀನು ದಿಟ್ಟ ಕಣಗಿಲೆ ತೊಟ್ಟು ಜೆನಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕುಣಿಯಲೇ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ದಿವ್ಯ ಗಂಧ ನೀನು ಸುರಗಿಯೇ ನಿನ್ನ ಸ್ವಪ್ನ ಕಂಡೆ ನಿನ್ನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಯೆ ನೆನಪೇ ನಿತ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನಸು ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಶಿಕ್ಷೆಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸರಸ ಪಾರಿಜಾತವು ವಿರಹ ಚೂಪು ಕೇದಿಗೆ ಸದಾ ಹೂವು ಬಿಡುವ ಕಾಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನೆನಪೇ ನಿತ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ
306 views
3 months ago
ShareChat Install Now
ShareChat - Best & Only Indian Social Network - Download Now
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post