📰 07 જૂનનાં સમાચાર
Kartavy #📰 07 જૂનનાં સમાચાર
#📰 07 જૂનનાં સમાચાર
નવરાત્રિ વેકેશનને રદ્દ કરી ગુજરાત સરકારે બરાબર કર્યું? આ અંગે આપનું શું માનવું છે? #📰 07 જૂનનાં સમાચાર
अरुण जेटली नाम तो सुना होगा, Finance minister थे, आज हाल देखिये कैंसर से झूझ रहे हैं, पिछले 2 महीने से कीमोथेरेपी चल रही है, आज चमकदार चहरे की हवाइयां उड़ीं हुई हैं ,आज जब हर कोई Ministry पाने के लिए अपना सब कुछ क़ुर्बान करने के लिए राज़ी रहता है, उस दौर में इन्होंने Ministry का भार उठाने से मना कर दिया, शायद समझ आगया है यह सब मोह माया है 😢 पोस्ट करने का मक़सद सिर्फ इतना है हर आदमी को मौत का मज़ा चखना है,चंद दिनों की बादशाहत है ज़मीर न बेचें, सच बोलें सच्चाई के मार्ग पे चलें, Get well soon #जेटली_जी 🙏 #📰 07 જૂનનાં સમાચાર
#📰 07 જૂનનાં સમાચાર
#📰 07 જૂનનાં સમાચાર
#📰 07 જૂનનાં સમાચાર
#📰 07 જૂનનાં સમાચાર
#📰 07 જૂનનાં સમાચાર