📃 28 એપ્રિલનાં સમાચાર

📃 28 એપ્રિલનાં સમાચાર

609
251 પોસ્ટ
1.8M એ જોયું
📃 28 એપ્રિલનાં સમાચાર
#✍️ જીવન કોટ્સ #📚 આજનું જ્ઞાન #📱 વ્હોટ્સએપ સ્ટેટ્સ #સુવિચારનો દરિયો🏞🏞 #📃 28 એપ્રિલનાં સમાચાર
#📃 28 એપ્રિલનાં સમાચાર #📅 તાજા સમાચાર #🗞️ ગુજરાતના સમાચાર #🔒 લોક ડાઉન 2.0 : 19 દિવસ #🏠 ઘરમાં રહો સુરક્ષિત રહો
#📃 28 એપ્રિલનાં સમાચાર #📺 મન કી બાત #😷 કોરોના વાઇરસ Update
12 સાયન્સ આન્સર કી 2020 #12 સાયન્સ પ્રેક્ટિકલ #📚 આજનું જ્ઞાન https://youtu.be/mlVjdmsToD8 #📃 28 એપ્રિલનાં સમાચાર #🗞️ ગુજરાતના સમાચાર #📅 તાજા સમાચાર
#📃 28 એપ્રિલનાં સમાચાર #🙏 ખુબ ખુબ ધન્યવાદ
*પ્રથામિક શાળામા લેવાશે વાર્ષિક પરિક્ષા* *જાણો ક્યારે લેવાશે પરિક્ષા* *નવું સત્ર ક્યારે શરૂ થશે* *ઉનાળુ વેકેશન જાહેર* https://youtu.be/DZaL_IowJK8 https://youtu.be/DZaL_IowJK8 https://youtu.be/DZaL_IowJK8 *તમારા બીજા મિત્રોને આ માહિતી શેર કરો જેથી બીજા વિદ્યાર્થીઓ પણ તૈયારી કરી શકે* #🗞️ ગુજરાતના સમાચાર #📅 તાજા સમાચાર #📃 28 એપ્રિલનાં સમાચાર #📰 અન્ય સમાચાર #💼 નોકરી https://youtu.be/DZaL_IowJK8
#🌏🚩ઉમિયા માતા ઊંઝા🎪 વાડી👥 કડવાપટેલ ની કુળદેવી🙏 #📃 26 એપ્રિલનાં સમાચાર #😷 કોરોના વાઇરસ Update #📃 28 એપ્રિલનાં સમાચાર #umiyama
#🏠 ઘરમાં રહો સુરક્ષિત રહો #😷 કોરોના વાઇરસ Update #🕉️ સોમનાથ સ્થાપના દિવસ #📃 28 એપ્રિલનાં સમાચાર #🔒 લોક ડાઉન 2.0 : 19 દિવસ
#🏠 ઘરમાં રહો સુરક્ષિત રહો #🔐 3 મે સુધી લોકડાઉન #📃 28 એપ્રિલનાં સમાચાર #💐 શુભ મંગળવાર #🗞️ ગુજરાતના સમાચાર
#💉 ગુજરાતમાં કોરોનાનો કહેર #😁 લોકડાઉન મીમ #🤪 LOL #😮 રસપ્રદ ફોટો #📃 28 એપ્રિલનાં સમાચાર