👣 શ્રી ખોડિયાર જ્યંતિ 🐊
તારીખ 2 ફેબ્રુઆરી 2020, મહા સુદ આઠમ ને આઈ શ્રી ખોડિયાર જ્યંતિ નિમિત્તે સૌ ભક્તજનોને હાર્દિક શુભકામનાઓ અને માં ખોડિયાર આપ સૌને સુખ, શાંતિ, અને સમૃદ્ધિ આપે એવી પ્રાર્થના #👣 શ્રી ખોડિયાર જ્યંતિ 🐊
00:26 / 518.5 KB
#શ્રી ખોડિયાર જયંતી
#શ્રી ખોડિયાર જયંતી
#શ્રી ખોડિયાર જયંતી
Jay khodal #શ્રી ખોડિયાર જયંતી
00:29 / 1.5 MB
Jay Khodiyar Maa Status #શ્રી ખોડિયાર જયંતી
આઈ શ્રી ખોડિયાર માતાજી માટેલ મંદિર #શ્રી ખોડિયાર જયંતી
આઈ શ્રી ખોડિયાર માતાજી વરાણા મંદિર #શ્રી ખોડિયાર જયંતી
#શ્રી ખોડિયાર જયંતી
#શ્રી ખોડિયાર જયંતી