🏏India vs New Zealand🏏
#🏏India vs New Zealand🏏 #🏆 વર્લ્ડ કપ 2019 #📊 વર્લ્ડ કપ લાઈવ સ્કોર #🏏 વિરાટ કોહલી #🆒 કેપ્ટન કૂલ
00:30 / 1.7 MB
#🏏India vs New Zealand🏏
Pandya is back @@baa_2002 #🏏India vs New Zealand🏏
#🏏India vs New Zealand🏏 #🏏 વિરાટ કોહલી #🏆 વર્લ્ડ કપ 2019 #📊 વર્લ્ડ કપ લાઈવ સ્કોર #🆒 કેપ્ટન કૂલ
#🏏India vs New Zealand🏏 #🏏 વિરાટ કોહલી #🏏 વર્લ્ડ કપ જોક્સ 😅 #🏆 વર્લ્ડ કપ 2019 #📊 વર્લ્ડ કપ લાઈવ સ્કોર
00:30 / 1.5 MB
#🏏India vs New Zealand🏏 કાલે કઈ ટીમ જીત માટે ફેવરિટ છે ? - ભારત તરફથી નંબર 4 પર કોને તક ?
00:29 / 1.2 MB
#🏏India vs New Zealand🏏 - કોણ ખેલાડીઓ છે મેચનું પાસું પલટવા માટે સક્ષમ ? - જાણો ન્યૂઝીલેન્ડના સ્ટાર ખેલાડીઓ વિશે ........