🌺 શ્રી ગણેશ જયંતિ
સર્વે ગણેશ ભક્તોને ગણેશ જ્યંતિની હાર્દિક શુભકામના અને આપની દરેક મનોકામના દેવાધિદેવ ગણપતિજી પૂર્ણ કરે તેવી પ્રાર્થના... #🌺 શ્રી ગણેશ જયંતિ