ShareChat
05:33 / 138.7 MB
ସତକଥା - Episode 1 #TheArgus #ArgusOdia #Chandini #ArgusPoliticalSatire #PoliticalSatire #Comedy #CurrentScenario #🗞ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
#🗞ବ୍ରେକିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ
#🗞ବ୍ରେକିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ #🦠କରୋନା ଅଫିସିଆଲ ନ୍ୟୁଜ☑
00:44 / 3 MB
#🗞ବ୍ରେକିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ #ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ
01:31 / 34 MB
ରଖେ ହରି ମାରେ କିଏ? କଥାରେ ଅଛି ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବେ ତାକୁ ମାରିବ କିଏ । ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁରର କୋରେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ । ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚି ଆସିଲା 5 ବର୍ଷର ବାଳକ । ସରକାରୀ ଅବହେଳା ପାଇଁ ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଏହି ବାଳକ...#OdishaNews #Jajpur #Sukinda #Daring_Child #Electric_pole #🗞ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ