💪 સ્વાસ્થ્ય અને લાઇફસ્ટાઇલ

💪 સ્વાસ્થ્ય અને લાઇફસ્ટાઇલ

2.4K
4.7K પોસ્ટ
730.1K એ જોયું
💪 સ્વાસ્થ્ય અને લાઇફસ્ટાઇલ
Fat lose exercise... #💪 સ્વાસ્થ્ય અને લાઇફસ્ટાઇલ
#💪 સ્વાસ્થ્ય અને લાઇફસ્ટાઇલ
#💪 સ્વાસ્થ્ય અને લાઇફસ્ટાઇલ #🥗 પોષ્ટીક ભોજન #🤸 ફિટનેસ #🏃 આરોગ્ય ટિપ્સ #હળદર વાળું દૂધ
#💪 સ્વાસ્થ્ય અને લાઇફસ્ટાઇલ #🥗 પોષ્ટીક ભોજન #🤸 ફિટનેસ #🏃 આરોગ્ય ટિપ્સ
Doctor પણ રજા પર હોય, દવાખાના બંધ હોય, તો હેરાન થવું પડે છે.મેડિકલ સ્ટોર પણ નજીકમાં ના હોય, તો આ સમસ્યાના નિરાકરણ માટે આપણી સાથે આવશ્યક અમુક દવા જો લઇ જઈએ કે રાખીએ, તો આપણે હેરાન થવું ના પડે અને તાત્કાલીક રાહત પણ મળી રહે. આ ઉદેશ્યથી અમુક પ્રાથમિક એલોપથી દવાનું આપને માર્ગદર્શન આપું છુ. તો અમુક સામાન્ય રોગ અને એની દવાની માહિતી હું અહીંયા આપી રહ્યો છું. ◆ *શરદી થઈ હોય તો:* Tab. Wicoryl -(10) OR. Tab. Diomanic DCA -(10) (બપોરે-1,રાત્રે-1 ,જમી ને) ◆ *તાવ આવે તો:* Tab.parcetamol tablet -(10) OR. Tab.calpol 500 -(10) (બપોરે-1,રાત્રે-1 ,જમી ને) ◆ *ઉલ્ટી થતી હોય તો:* Tab. Ondem 4mg -(5) (જરૂર મુજબ લેવી) ◆ *પેટનો દુ:ખાવો થાય તો:* Tab. Meftal spas -(5) OR. Tab.cyclopam-(5) (જરૂર મુજબ લેવી) ◆ *ગેસ માટે:* Cap. Omez-D-(10) (1-સવારે, 1-સાંજે, ભૂખ્યા પેટે.) ◆ *એસિડિટી થઈ હોય તો :* Cap. CYRA-D -(10) (1-સવારે, 1-સાંજે, ભૂખ્યા પેટે.) ◆ *હાથ, પગ, દાંત, માથાના દુખાવામાં રાહત માટે :* Tab. Acenac-P -(10) OR. Tab.Hifenac-p -(10) (બપોરે-1,રાત્રે-1 ,જમી ને) નોંધઃ આ દવા જોડે એસિડિટીની દવા લેવી જેથી કરી એસિડિટીનો નાશ થાય. ◆ *સ્નાયુનો દુખાવો:* Tab.Hifenac-MR -(10) (બપોરે-1,રાત્રે-1 ,જમી ને) નોંધઃ આ દવા જોડે એસિડિટીની દવા લેવી જેથી કરી એસિડિટીનો નાશ થાય. ◆ *પગના દુખાવા માટે લગાવવા ની ટ્યુબ:* Gel volini -(1) ◆ *એલર્જી , ખંજવાળ:* Tab. L-Dio 1 -(10) OR. Tab.Lazine-(10) (રાત્રે-1, જામી ને) ◆ *શ્વાસ માટે:* Tab. Derephylin -(5) (જરૂર મુજબ લેવી) ◆ *ચક્કર માટે:* Tab. Stemetil 5mg -(5) (જરૂર મુજબ લેવી) ◆ *ગભરામણ થતી હોય તો:* Tab. Sorbitol 5mg -(5) ડોકટર ને પૂછી ને લેવી (જરૂર મુજબ લેવી) ◆ *નાશ લેવાના પોપટા:* Cap. Carvol plus -(5) OR. Cap.Airway-(5) _(સૂંઘવા માટે)_ 👆 _નોંધઃ આ દવા પીવા માટે નથી. શરદીમાં નાક બંધ થઈ ગયું હોય, તો રૂમાલમાં નાખી સૂંઘવા માટે છે._ ◆ *સામાન્ય ઝાડા મટાડવા:* Tab. Lopox -(10) (જરૂર મુજબ લેવી) ◆ *પાણી જેવા ઝાડા /મરડો મટાડવા માટે :* (Gestric infection) Tab. O2 -(10) OR. Tab. Ornof -(10) (બપોરે-1,રાત્રે-1 ,જમી ને) ◆ *કાકડા, ગાળાનું ઈન્ફેકશન* (Antibiotic) Tab. Zathrin 250 -(6) OR. Tab.Azee 500 -(3) (1-સવારે, 1-સાંજે, ભૂખ્યા પેટે.) ◆ *મોઢું આવી ગયું હોય તો :* (Mouth ulcer) Tab. Folib plus -(10) OR. Tab.cobadex CZS -(10) OR. Tab.Fourtus B-(10) (બપોરે 1 જમીને) ◆ *વાગ્યા પર લગાવવાની ટયુબ:* Cream Betadin -(1) ◆ *મુસાફરીમાં ઉલ્ટીની તકલીફ માટે:* Tab. Avomin -(10) [ઘણા લોકોને બસની અથવા મુસાફરીની એલર્જી હોય છે. આવા વ્યક્તિને ચક્કર આવે અને પછી ઉલ્ટી થાય. એવું ના થાય એના માટે આ દવા પી ને પછી જ બસમાં બેસવું.】 *ખાસ નોંધ:* ઉપરોક્ત દવા દર્શાવેલ ડોઝ પ્રમાણે જ લેવી. કોઈ એક રોગ માટે જે દવા લખેલી છે, તે દવાના નીચે ઓપ્શનના બ્રાન્ડ નેમ આપ્યા છે. કોઈ એક જ બ્રાન્ડ લેવી. આ દવા 18 થી 60 ની ઉંમર ની વ્યક્તિ માટે છે. આ દવા કાયમી ના લેવી. કામચલાઉ ઉપયોગ માટે જ છે. *આપ કોઈ ભયંકર બીમારીથી પીડાતા હોવ, તો આ દવા તમારા ફેમિલી ડૉક્ટરને પૂછીને લેવી.* આ ઉપરાંત ફર્સ્ટ એઇડ બોક્સ જોડે રાખી શકાય, જેમાં થોડું રૂ, Betadin cream, જાળી વાળી પટ્ટી, ડેટોલ, બેન્ડ એઈડ, વગેરે રાખી શકા *આ મેસેજ સાચવીને રાખશો. ખુબ જ ઉપયોગી છે. અને આપના દરેક સંપર્ક મા મોકલશોજી* #💪 સ્વાસ્થ્ય અને લાઇફસ્ટાઇલ #📃 1 એપ્રિલનાં સમાચાર
#💪 સ્વાસ્થ્ય અને લાઇફસ્ટાઇલ
https://youtu.be/xNofefYXvyY #💪 સ્વાસ્થ્ય અને લાઇફસ્ટાઇલ #🏃 આરોગ્ય ટિપ્સ #👌 ઘરેલુ ઉપચાર #🌿 આયુર્વેદ

Please install app to see this post.

#💪 સ્વાસ્થ્ય અને લાઇફસ્ટાઇલ
#💪 સ્વાસ્થ્ય અને લાઇફસ્ટાઇલ
#💪 સ્વાસ્થ્ય અને લાઇફસ્ટાઇલ
આંતરડાની સફાઈ કરવાની રીત #💪 સ્વાસ્થ્ય અને લાઇફસ્ટાઇલ #🤸 ફિટનેસ #🥗 પોષ્ટીક ભોજન #👧 ઘરેલુ ઉપાય #🏃 આરોગ્ય ટિપ્સ