💯 PSC പരീക്ഷകള്‍
#

💯 PSC പരീക്ഷകള്‍

MISSION LDC 2020 - DAILY GK ബാങ്കിങ് 1.ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്രബാങ്കായ റിസർവ് ബാങ്ക് ആരംഭിച്ച വർഷം? Ans: 1935 2.സ്വകാര്യ ബാങ്കായിരുന്ന റിസർവ് ബാങ്കിനെ ദേശസാത്കരിച്ച വർഷം? Ans: 1949  3.റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ധനകാര്യവർഷം ഏതാണ്? Ans: ജൂലായ് 1 മുതൽ ജൂൺ 30 വരെ  4.ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായ ആദ്യബാങ്ക്  Ans: ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബാങ്ക1770-ൽ സ്ഥാപിതമായി  5.ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഐ.എസ്.ഒ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ച ബാങ്ക് Ans: കാനറാ ബാങ്ക് 6.സ്വകാര്യമേഖലയിൽ ആരംഭിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്?  Ans: സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് 7.ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നടപ്പിലാക്കിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക്?  Ans: സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ  8.ആദ്യമായി വിദേശത്ത് ശാഖ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ(1946-ൽ ലണ്ടനിൽ)  9.ചെക്കിന്റെ കാലാവധി എത്രമാസമാണ് Ans: 3മൂന്നുമാസം 10.1969-ൽ ബാങ്കുകൾ ആദ്യമായി ദേശസാത്കരിച്ച പ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു?  Ans: ഇന്ദിരാഗാന്ധി 11.കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ ബാങ്ക്? Ans: 1899-ൽ ആരംഭിച്ച നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് 12.ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനനം?   Ans: മനില 13.EMI എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? Ans: Equated Monthly Instalment  14.ബാങ്കിങ് ഓംബുഡ്സ്മാനെ നിയമിക്കുന്നത്?  Ans: റിസർവ് ബാങ്ക് ഒഫ് ഇന്ത്യ 15.ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പൂട്ടുകളില്ലാത്ത ശാഖ ആരംഭിച്ച ബാങ്ക്' Ans: യൂക്കോ ബാങ്ക്(മഹാരാഷ്ട്രയിൽ) 🏆 #💯 PSC പരീക്ഷകള്‍ #💯 PSC ഹെല്പ്ലൈന്‍ #പരീക്ഷാസഹായി
2.8k കണ്ടവര്‍
1 ദിവസം
#

💯 PSC പരീക്ഷകള്‍

അൽപ്പം ആനുകാലികം ,,,, 1 ) 2019 ലെ ലോക എയിഡ്സ് ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം Anട. communities make difference 2 ) ലോക്പ്പാലിന്റെ ആപ്തവാക്യം ആയി തിരഞ്ഞ് എടുത്തത് Anട: മാ ഗൃധ കസ്യ സ്വിദ്ധനം ( Do not greedy for any one's wealth 3 ) ഏതെക്കെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ലയിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് Anട .. ദാ ദ്ര നാഗർ ഹവേലിയും ദാമൻ ദി യുവും 4 ) കായിക താരങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ 5 ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം Ans: മധ്യ പ്രദേശ് 5 ) ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗയിംസ് 2020 ന്റ് വേദി Ans: അസം 6 ) ട്രാൻസ് ജണ്ടർ വ്യക്തികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണ ബിൽ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയത് a ns: 2019 നവംബർ 26 7 ) രാജ്യസഭയയുടെ എത്രാം സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആണ് 250 രൂപ നാണയം പുറത്തിറക്കിയതി a ns. 250 8 ) കേരളത്തിൽ ഷൂട്ടിങ്ങ് അക്കാഡമി നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ് Ans: വട്ടിയൂർക്കാവ് തിരുവനന്തപുരം 9 ) റവന്യു ഓഫീസുകളിൽ നിന്നുള്ള ജാതി സർട്ടിഫിക്കേറ്റിന്റെ കാലാവധി Ans: 3 വർഷം 10 ) വിജയശതമാനം കുറഞ്ഞ സർക്കാർ സ്ക്കൂളുകളെ കണ്ടെത്തി പരിഹാരം കണ്ടത്തുന്ന നിന്നുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതി Ans: ശ്രദ്ധ 11 ) ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ എത്രാം വാർഷികം അണ് 2019 ൽ ആഘോഷിച്ചത് Ans: 7o 12 ) വിശപ്പ് രഹിത സംസ്ഥാനം എന്ന ലക്ഷ്യ ത്തോടെ കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി Ans: സുഭിക്ഷ 13 ) 11. മത് ശബള കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ Ans: K മോഹൻ ദാസ് 14 ) കാലാവസ്ഥ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള പാരീസ് ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് ഒദ്യോഗികമായി പിൻമാറിയ രാജ്യം Ans: അമേരിക്ക 15 ) മലീനീകരണ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 15 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ നിരോധിച്ച സംസ്ഥാനം Anട .. ബീഹാർ #💯 PSC പരീക്ഷകള്‍ #💯 PSC ഹെല്പ്ലൈന്‍ #🏫 വിജ്ഞാനപ്രദം
3k കണ്ടവര്‍
1 ദിവസം
#

💯 PSC പരീക്ഷകള്‍

PREVIOUS QUESTION ➿➿➿➿➿➿➿➿➿ 🌳 പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സാമൂഹ്യ അനാചാരങ്ങൾ പ്രമേയമാക്കി "സരസ്വതി വിജയം" എന്ന നോവൽ എഴുതിയതാര്❓ 🅰 പോത്തേരി കുഞ്ഞമ്പു 🌳 "നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക്" എന്ന ചെറുകഥാ സമാഹാരത്തിന്റെ കർത്താവ്❓ 🅰 എം ടി വാസുദേവൻ നായർ 🌳 "കോലാട് "എന്ന ചെറുകഥ എഴുതിയതാര്❓ 🅰 കമലാ സുരയ്യ 🌳 വിവാദമായ പഞ്ചാബ് മോഡൽ പ്രസംഗം നടത്തിയതാര്❓ 🅰 ആർ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള 🌳 ദിനമണി പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ❓ 🅰 ആർ ശങ്കർ 🌳 കേരളത്തിലാദ്യമായി ഡയസ്നോൺ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന മുഖ്യമന്ത്രി❓ 🅰 സി അച്യുതമേനോൻ 🌳 പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യത്തെ കേരള നിയമസഭാംഗം❓ 🅰 ഡോക്ടർ എ ആർ മേനോൻ 🌳 അധികാരത്തിലിരിക്കെ നിര്യാതനായ കേരളത്തിലെ ആദ്യ മന്ത്രി❓ 🅰 വി കെ വേലപ്പൻ 🌳 കേരള നിയമസഭയിൽ സ്പീക്കർ പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി❓ 🅰 കെ എം സീതി സാഹിബ് 🌳 പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യ കേരള ഗവർണർ❓ 🅰 സിക്കന്ദർ ഭക്ത് 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 #💯 PSC പരീക്ഷകള്‍ #💯 PSC ഹെല്പ്ലൈന്‍ #🏫 വിജ്ഞാനപ്രദം
361 കണ്ടവര്‍
1 ദിവസം
#

💯 PSC പരീക്ഷകള്‍

*വിജ്ഞാന ലോകം ക്വിസ് (VEO)* QM: *മിഥുൻ* Date: *04_12_2019* 1⃣ കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഏത് സംസ്ഥാനകാരനാണ്? Utter Pradesh✅✅✅ 2⃣ ജല സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താൻ സ്വന്തമായി ജലനയം ആരംഭിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം? Megalaya✅✅✅ 3⃣ ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം? Velar✅✅✅ 4⃣ ഒഡീഷയുടെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം? Cuttak✅✅✅ 5⃣ ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷേത്രനഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? ഭുവനേശ്വർ✅✅✅ 6⃣ "മൈസൂർ എക്സ്പ്രസ്" എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്രിക്കറ്റ് താരം? ജവഗൽ ശ്രീനാഥ്✅✅✅ 7⃣ രൂപീകൃതമായ സമയത്ത് കർണാടകം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര്? മൈസൂർ✅✅✅ 8⃣ കന്നട ഭാഷക്ക് ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച വർഷം? 2008✅✅✅ 9⃣ 2050 കാർബൺ വിമുക്ത ലക്ഷ്യമാക്കി "സീറോ കാർബൺ നിയമം" പാസാക്കിയ രാജ്യം? Newzland✅✅✅ 1⃣0⃣ 2019 ലെ ഫിഫ അണ്ടർ 17 ലോകകപ്പ് ജേതാക്കൾ? Brazil✅✅✅ 1⃣1⃣ 2019ലോക് പാരാ അത്‌ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേദിയായത് എവിടെ? Dubai✅✅✅ 1⃣2⃣കേരള ബാങ്ക് സിഇഒ? PS Rajan✅✅✅ 1⃣3⃣അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയ ആദ്യ ഹിന്ദി ദിനപത്രം? അരുണ ഭൂമി✅✅✅ 1⃣4⃣ കേരളീയ നവോദ്ധാനത്തിന്റെ വഴികാട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്? വൈകുണ്ഠസ്വാമി✅✅✅ 1⃣5⃣പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ അറിയപ്പെടുന്നത്? ഗ്രീനിച്ച്✅✅✅ 1⃣6⃣ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന് പേര് "മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം "എന്ന് മാറ്റിയ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ്? രാജീവ് ഗാന്ധി✅✅✅ 1⃣7⃣ഹിമാലയം, കടൽ എന്നിവയുമായി അതിർത്തി ഉള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം? West bengal✅✅✅ 1⃣8⃣2020 ലോക സുസ്ഥിര വികസന ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി? New Delhi✅✅✅ 1⃣9⃣ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷമുള്ള എത്രാമത്തെ സെൻസസ് 2021 നടക്കുന്നത്? 8✅✅✅ 2⃣0⃣ Which among the following was the first Indian product to have got Protected Geographic Indicator? [A] Indian Rubber [B] Basmati Rice [C] Malabar Coffee [D] Darjeeling tea D✅✅✅ 2⃣1⃣ATM കണ്ട് പിടിച്ചത് ആര് ⁉ John sheperd baran✅✅✅ 2⃣2⃣ലോകത്തിലെ ആദ്യമായ് ATM സ്ഥാപിച്ച ബാങ്ക് ഏതു ⁉ Barclys✅✅✅ 2⃣3⃣ Asia’s largest tulip garden is located in which state? [A] Jammu & Kashmir [B] Assam [C] Sikkim [D] Uttarakhand A✅✅✅ 2⃣4⃣ ഇന്ത്യയിൽ പുകയില കൃഷി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മുഗൾ ഭരണാധികാരി❓ Jahangir✅✅✅ 2⃣5⃣ താജ്മഹലിന്റെ ഡിസൈനർ❓ Jero nimo veronkko✅✅✅ 2⃣ താജ്മഹലിന്റെ ആദ്യ പേര്❓ മുംതാസ് മഹൽ✅✅✅ 2⃣7⃣ 1764 ലേ ബക്സാർ യുദ്ധ സമയത്തെ മുഗൾ ഭരണാധികാരി❓ Sha Alam 2✅✅✅ 2⃣8⃣ ഷാജഹാന്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ഇറ്റാലിയൻ സഞ്ചാരി❓ മസൂക്കി✅✅✅ 2⃣9⃣ Deccan നയം നടപ്പിലാക്കിയ മുഗൾ ഭരണാധികാരി❓ ഔറംഗസേബ്✅✅✅ 3⃣0⃣ മയൂരസിംഹാസനതിലെ മയിലുകളുടെ എണ്ണം❓ 24✅✅✅ 3⃣1⃣ ചെങ്കൊട്ടയുടെ കവാടം❓ Lahore gate✅✅✅ 3⃣2⃣ ജഹാംഗീർ ഇൽ നിന്ന് വ്യാപാര അനുമതി നേടിയ ബ്രിട്ടീഷ് കാരൻ❓ Thomas Ro✅✅✅ 3⃣3⃣ ഖുനി ദർവാസ പണികഴിപ്പിച്ചത്❓ Shersha✅✅✅ 3⃣4⃣ പ്ലാസ്സി യുദ്ധ സമയത്തെ മുഗൾ രാജാവ്❓ Alangeer 2✅✅✅ 3⃣5⃣ കടൽകൊള്ളകാരിൽ നിന്നും ഔറംഗസീബ് പിടിച്ചെടുത്ത ദ്വീപ്❓ Sandeep Island✅✅✅ 3⃣6⃣മതപരിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ നേതാവ്? CV കുഞ്ഞിരാമൻ✅✅✅ #💯 PSC പരീക്ഷകള്‍ #💯 PSC ഹെല്പ്ലൈന്‍ #🏫 വിജ്ഞാനപ്രദം
7.3k കണ്ടവര്‍
2 ദിവസം
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
Embed
ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കാരണം.....
Embed Post