@36832142
@36832142

Mr. Vik@s

मैत्री, मस्ती आणि शेअरचॅट 👌

*🌸श्रीराम जयराम जय जयराम!* *🌼जय सद्गुरु!!*🙏 *🌷 चिंतन : १५.१०.२०१९* 🔥🔥🔥 *🎍नामस्मरणाचा हेतू हा अतिशय शुद्ध, पवित्र असावा आणि असा शुद्ध हेतू म्हणजे अधिकाधिक नाम घेण्याची इच्छा हा होय! मना वासना वासुदेवी वसू दे! ज्या काही इच्छा, आकांक्षा, वासना असतील त्या सर्वच्या सर्व भगवंताच्या / सद्गुरूच्या चरणी वाहिल्याशिवाय साधनेला धार येणार नाही असे पूज्य बाबा देखील अनेक ठिकाणी आवर्जून सांगतात. पुढे एका वचनात महाराज हेतूला अतिशय महत्त्व आहे हे सांगतात. कोणतेही कर्म असो, जोवर आपण कर्मबंधनात अडकलेलो आहोत, तोवर प्रयत्न हा हवाच! हा प्रयत्न सत्कारणी लागणे म्हणजेच विकारांच्या दास्यातून मुक्तता होणे हा आहे. महाराज म्हणत, विकार असू देत. पण तुम्ही त्यांच्यावर हुकुमत गाजवावी, त्यांनी तुमच्यावर नव्हे! हे घडण्यासाठी अर्थात नामस्मरण हाच राजमार्ग आहे. नामसाधनेने हळू हळू वासना विरहित अवस्थेकडे आपली वाटचाल होईल हे नक्की; परंतु, हा हेतू निदान मनामध्ये अविचल असावा. तर त्याचे पर्यवसान वृत्ती सांभाळून नाम घेण्यात होईल!* ( संग्रहित ) *🌸श्रीराम जयराम जय जयराम!* #🙏स्वामी समर्थ
#

🙏स्वामी समर्थ

🙏स्वामी समर्थ - ॥ शिव हरशंकर नमामी शंकर शिव शंकर शंभो है गिरजापती भवानी शंकर शिवशंकर शंभो ॥ - ShareChat
2.6k जणांनी पाहिले
13 तासांपूर्वी
भगवंताजवळ 'वास' ठेवल्यावर वासना राहातच नाही. एखादा मनुष्य दुष्ट निघाला, तर 'मागच्या जन्मी तो कसाब असेल' असे आपण म्हणतो, पण हे बरोबर नाही. मनुष्याला वासनेनेच जन्म येतो, कर्माने नाही. म्हणूनच कर्म टाळायचे नसते, त्याच्यामागची वासना टाळावी लागते. कर्म हे केव्हाही बाधक ठरत नाही, तर कर्माचा हेतू बाधक ठरतो. अधिकार्‍यापुढे शिपाई चालतो आणि कैद्याच्या पुढेही चालतो. परंतु यामध्ये जो फरक आहे, तोच संताच्या आणि आमच्या वासनेत आहे. आम्ही वासनेचे खत विषयाला घालतो आणि विषयांतच गुंतून राहतो. वासनेचा क्षय सत्संगाशिवाय नाही होणार. संगतीने मनावर परिणाम घडतो. वासना ही दुसर्‍या कोणत्याही उपायांनी तृप्त होण्यासारखी नसून, आपण भगवंताजवळ 'वास' ठेवला तरच ती नष्ट होते. 'वासना' म्हणजे 'विषयाजवळचा वास ना - म्हणजे नको.' सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत म्हणजे रात्रीपर्यंत वासनेमुळे सर्व कर्म एकमेकांत गुंतून गेले आहेत. म्हातारे आणि तरुण या सर्वांना वासना सारखीच आहे. 'मी आता कंटाळलो' असे म्हटले, तरी वासना आपल्याला सोडीत नाही, आणि देह ठेवतानाही आपली वासना आपल्याबरोबर येते. परमात्मा जसा चिरंजीव आहे, तशी वासना पण चिरंजीव आहे. वासनेच्या म्हणजे हवेपणाच्या तीन अवस्था आहेत, एक आस, दुसरी हव्यास, आणि तिसरी ध्यास. आस म्हणजे वस्तू नुसती हवीशी वाटणे; हव्यास मध्ये वस्तू नेहमीच आपल्या जवळ असावीशी वाटते आणि ध्यासामध्ये त्या वस्तूशिवाय इतर काहीच सुचत नाही. मोठे झाड तोडायचे असेल तर आपण त्याच्या वरच्या फांद्या आधी तोडतो, नंतर बुंधा तोडतो, त्याचप्रमाणे वासनेचे झाड तोडण्यासाठी त्याच्या फांद्या, म्हणजेच आपले हवे-नको पण, आधी तोडाव्या, आणि शेवटी वासना मारावी. आपल्याला जे मागायचे आहे ते भगवंताजवळच मागावे. त्याने ते नाही दिले, तर ते न देणेच आपल्या हिताचे आहे अशी बुद्धी उत्पन्न होईल. त्यानेच वासना मरेल; आणि वासना नष्ट झाल्यावर बुद्धी भगवद्‌स्वरूप होईल. काहीही न करता मिळावा इतका का परमार्थ सोपा आहे ? त्याच्यासाठी निदान वाईट वासना तरी मारायला नको का ? आणि चांगल्या वासनासुद्धा नीति आणि धर्माला धरून असतील तेवढ्याच भोगाव्या. श्रीमंतांच्या गरजा मरेपर्यंत भागत नाहीत, कारण त्यांना वासना जास्त असते. काळ हा आपल्याला आशेत गुंतवून ठेवतो, आणि शेवटपर्यंत सुख न देता आपले आयुष्य संपवितो. जो जिवंतपणी वासनारहित राहिला त्याला सुखदुःख नाह #🙏भक्ती स्टेट्स
#

🙏भक्ती स्टेट्स

🙏भक्ती स्टेट्स - श्री गुरुदेव दत्त - ShareChat
1.1k जणांनी पाहिले
14 तासांपूर्वी
*कोणत्या देवाला किती प्रदक्षिणा घालाव्यात* - 🚩श्रीगणेशाला तीन प्रदक्षिणा घातल्या जातात. यामुळे श्रीगणेश भक्ताला रिद्धी-सिद्धी सहित समृद्धीचा वर देतात. -🚩 महादेवाला अर्धी प्रदक्षिणा घालण्याचे विधान आहे. महादेव खूप दयाळू आणि लवकर प्रसन्न होणारे देवता आहेत. महादेवाला अर्धी प्रदक्षिणा घातली तरी ते भक्तावर प्रसन्न होतात. - 🚩देवीला एक प्रदक्षिणा घातली जाते. देवी आपल्या भक्तांना शक्ती प्रदान करते. - 🚩भगवान नारायण अर्थात् विष्णूदेवाला चार प्रदक्षिणा घातल्यास अक्षय पुण्याची प्राप्ती होते. - 🚩एकमेव प्रत्यक्ष देवता सूर्यदेवाला सात प्रदक्षिणा घातल्यास सर्व इच्छा पूर्ण होतात. - 🚩श्रीरामाचे परमभक्त पवनपुत्र हनुमानाला तीन प्रदक्षिणा घालण्याचे विधान आहे.👇 हे पण लक्षात ठेवा... - *प्रदक्षिणा सुरु केल्यानंतर मध्येच थांबू नये.* - 👇 प्रदक्षिणा जेथून सुरु केली तेथेच समाप्त करावी. प्रदक्षिणा सुरु केल्यानंतर मध्येच थांबले तर ती प्रदक्षिणा पूर्ण होत नाही. - 👇 *प्रदक्षिणा घालताना बोलू नये.* - ज्या देवतेला प्रदक्षिणा घालत आहात त्या देवाचे स्मरण करावे. *देवाला प्रदक्षिणा घालण्याने भक्ताला मिळते सकारात्मक ऊर्जा....* प्रत्येक देवी-देवतेला प्रदक्षिणा घालण्याची संख्या वेगवेगळी आहे, सूर्यदेवाला सात आणि हनुमानाला तीन प्रदक्षिणा घालाव्यात 👇👇 शास्त्रानुसार देवाचे विविध रूपं सांगण्यात असून सर्व देवी-देवतांचे पूजन करण्याचे विधी, नियम वेगवेगळे आहेत. पूजा पद्धतींमध्ये देवाच्या प्रतिमेला किंवा मूर्तीला प्रदक्षिणा घालण्याचे विशेष महत्त्व आहे. मंदिरात गेल्यानंतर देवाला अवश्य प्रदक्षिणा घालावी. प्रदक्षिणा घातल्याने विविध चमत्कारिक लाभ प्राप्त होतात. येथे जाणून घ्या, प्रदक्षिणा संबंधित काही खास गोष्टी. 👇 का घातली जाते प्रदक्षिणा ? पूजा झाल्यानंतर देवाच्या मूर्तीजवळ सकारत्मक उर्जा तयार होते. ती उर्जा ग्रहण करण्यासाठी देवला प्रदक्षिणा घातली जाते. मंदिरात सदैव मंत्र उच्चार सुरु असतात आणि त्यामुळे मंदिरातील वातावरणामध्ये सकारत्मक उर्जेचा प्रभाव असतो. सकारत्मक ऊर्जेमुळे मन आणि वातावरणाची शुद्धी होते. या कारणांमुळे देवाला प्रदक्षिणा घातली जाते. 👇🙏 *प्रदक्षिणा सदैव हाताच्या उजव्या बाजूने सुरु करावी* नेहमी लक्षात ठेवावे की, प्रदक्षिणा सदैव हाताच्या उजव्या बाजूने सुरु करावी, कारण दैवी शक्तीच्या आभामंडलाची गती दक्षिणावर्ती असते. डाव्या बाजूने प्रदक्षिणा घातल्यास दैवी शक्तीच्या ज्योतिर्मंडलाची गती आणि आपल्या शरीरामधील विद्यमान दिव्य अणूंमध्ये विरोध निर्माण होतो, ज्यामुळे आपले तेज नष्ट होऊ शकते. याउलट हाताच्या उजव्या बाजूने प्रदक्षिणा घातल्यास वातावरणातील सकारात्मक उर्जा सहजरीत्या प्राप्त होते. #🙏स्वामी समर्थ
#

🙏स्वामी समर्थ

🙏स्वामी समर्थ - आई स्वामी हो । DHHelo - ShareChat
1.9k जणांनी पाहिले
14 तासांपूर्वी
आपल्या जन्माचे जर काही सार्थक असेल तर ते म्हणजे अखिल विश्वज्ञान मिळवणे,त्यातून परमेश्वर आणि संपूर्ण विश्व उत्पत्ती कशी व कशासाठी हे समजावून घेणे व आपली नेमकी काय भूमिका आहे हे समजावून घेणे. यात आपल्याला विज्ञान हे विश्वाची उत्पत्ती ही कशी हे समजावून सांगते तर अध्यात्म आपल्याला या विश्वाची उत्पत्ती कशासाठी हे समजावून सांगते,यात आपली भूमिका नेमकी काय हे समजण्यासाठी मात्र खडतर साधना लागते. पण ही खडतर साधना करण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे "स्वामीनाम,स्वामीनाम,अखंड स्वामीनामच." स्वामीनामाची ही अखंड साधनाच हळूहळू आपल्याला विज्ञानही समजावून सांगेल,अध्यात्मही समजावून सांगेल आणि परमेश्वराचे विश्वरूप दर्शन देऊन या जगात आपली नेमकी भूमिका सुध्दा समजावून सांगेल पण त्यासाठी स्वामीनामावर प्रचंड श्रध्दा हवी आणि विश्वास हवा स्वामीवचनावर की ज्यात ते म्हणतात, "भिऊ नकोस,मी सदैव तुझ्या पाठीशी आहे." #🙏स्वामी समर्थ
#

🙏स्वामी समर्थ

🙏स्वामी समर्थ - मी सद्भव हुन्छ यो ठीशी आहे . - ShareChat
2.2k जणांनी पाहिले
14 तासांपूर्वी
❗१६ ऑक्टोबर❗ ‼️श्री स्वामी समर्थ ‼️ 🌹🌹परनिंदा व विद्येचा अभिमान माणसाला भगवंतापासून दूर नेतात.🌹🌹 ⭕परनिंदा करण्यासारखे पाप नाही. निंदेची सवय फार वाईट असते; तिच्यामुळे आपले स्वतःचेच नुकसान होते.⭕ ☀दुसर्‍याला दुःख व्हावे म्हणून माणूस परनिंदा करतो, पण ती ऐकायला तो हजरच कुठे असतो❓म्हणजे मग आपण यात काय साधले❓निंदेमुळे आपलेच मन दूषित होते. दूषित मन किंवा दुष्कर्म हे माणसाला परनिंदेला प्रवृत्त करते.☀ 🌟ज्याला परनिंदा गोड वाटते, त्याने समजावे की आपल्याला भगवंत अजून फार दूर राहिला आहे.🌟 💮तिखट तिखटाप्रमाणे लागू लागणे ही जशी सापाचे विष उतरल्याची खूण आहे, त्याचप्रमाणे परनिंदा गोड वाटेनाशी झाली की देव जवळ येत चालला असे समजावे. म्हणून, ज्याला स्वतःचे हित करून घ्यायचे असेल त्याने परनिंदा सोडून द्यावी आणि जिव्हा नामाला वाहावी.💮 🏵भगवंताच्या मार्गाने जाणार्‍याने, दुसर्‍याच्या ठिकाणी दिसणार्‍या दोषांचे बीज आपल्यामध्ये आहे हे ध्यानात ठेवून वागावे, आणि अवगुणाचे तण आपल्या अंतःकरणातून काढून टाकून तिथे भगवंताच्या नामाचे बीज पेरावे.🏵 ♦पुष्कळ वेळा आपले दोष आपल्याला कळतात, ते भगवंताचा आड येतात हे देखील कळते, पण त्याला आपला इलाज नसतो. उदाहरणार्थ, काही लोकांची दृष्टी फारच बाधक असते. एखादी चांगली वस्तू किंवा गोष्ट त्यांनी बघितली की ती बिघडते. असे दोष पुष्कळ वेळा ज्याचे त्याला सुधारता येत नाहीत. पण सत्संगती जर लाभली तर मात्र असले दोषदेखील सुधारतात. हाच संतांच्या संगतीचा महिमा आहे.♦ ❄मनुष्य स्वभावतः आपले दोष वाढविण्याचा प्रयत्न करीत असल्यामुळे त्याचे जीवन सुखमय होत नाही. तो दुसर्याला त्याचा दोष दाखवून देईल, पण त्याला स्वतःला आपला दोष कळणार नाही.❄ 🔸️विद्या ही बरेच वेळा मनुष्याला भगवंतापासून दूर नेते. वारकरी पंथातले अडाणी लोक 'विठ्ठल विठ्ठल' म्हणता म्हणता भगवंताला ओळखतात, पण शहाणे लोक परमार्थाची पुस्तके वाचूनही त्याला ओळखीत नाहीत.🔸️ 🔹️घरात बदाम आणि खारका यांची पोती भरून ठेवली, तरी ते पदार्थ जोपर्यंत हाडामांसात जाऊन रक्तांत मिसळत नाहीत तोपर्यंत त्यांचा उपयोग नाही. त्याचप्रमाणे, पुस्तकीज्ञानाचे पर्यवसान आचरणात झाले नाही तर ते व्यर्थ जाते.🔹️ 🛑भगवंताकरिता कुणीही कष्ट करून नका; कष्टाने साध्य होणारी ती वस्तू नव्हे. ती वस्तू सात्त्विक प्रेमाने साध्य होणारी आहे; आणि प्रेमामध्ये झालेले कष्ट मनुष्य चटकन विसरून जातो.🛑 ⏺तुम्ही भगवंताच्या प्रेमाने अगदी भरून जा, आपापसांत प्रेम वाढवा, म्हणजे मग सर्व जग आनंदमय, प्रेममय दिसू लागेल, आणि शेवटी तुम्हाला स्वतःचा विसर पडेल.⏺ 🌺#बोधवचन :निंदा ही आपल्या साधनाची होळी करते.🌺 ⛳श्री राम जय राम जय जय राम⛳ 🌲#प्रवचने :श्री सद्गुरू ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज🌲 #🙏स्वामी समर्थ
#

🙏स्वामी समर्थ

🙏स्वामी समर्थ - ShareChat
2.3k जणांनी पाहिले
14 तासांपूर्वी
🌿🌺स्वामी समर्थ पूर्ण वाचा घरातील निगेटिव्ह ऊर्जा घालवण्याचे साधे सोपे उपाय """""""""""""""""""""""""""" आपल्या घरात छोटे मोठे वाद होत आसतील.सतत स्वभाव चिडचिडा झाला आसेल.तसेच घरात आनंदी न वाटणे.कसल्या तरी प्रकाराचा वास येणे.घरात लहान मोठे आजारपण चालू आसणे.घरात शांतता नसणे .घरात तुळसीचे झाड न वाढणे आणी जळून जाणे. घरात खर्च जास्त होणे.पैशांचा हिसाबच लागत नसेल .पैसे आले कसे आणी गेले कुठे ह्याचा हिसाबच लागत नसेल. दुसय्रा व्यक्तीशी,सामाजात,आँफीसमध्ये,शेजारी पाजारी यांच्याशी संभाषण करताना आपल्या बोलण्यात माया ,प्रेम नसणे.उत्साह नसणे.छोटा छोट्या गोष्टी मनाला लावून घेणे.काम करु न वाटणे.हमेशा अंगात आळस आसणे. यासारख्ये अनेक प्रकाराची उदाहरणे आपल्या घरात आसतात.पण आपण त्याकड लक्ष्य देत नाही. हे का होत आसेल बर?.आपल्या घरामध्ये पाँजिटिव्ह ऊर्जा कमी प्रमाणात आहे.किवा बिलकुल पाँजिटीव्ह ऊर्जा आपल्या घरात नसते.सर्व काही निगेटिव्ह ऊर्जाचे सामान आपल्या घरी पडलेले आसते. त्यामुळे आपल्या घरात आनंदी वातावरण नसते. *निगेटिव्ह ऊर्जा निर्माण होणारी काही कारणे* "" """ """ " """ """"" """" 1)आपल्या आपण घरातील साफ सफाई दर आठवड्याला करत नसतो.त्यामूळे जिकडे तिकडे जाळ्या आढळून येतात. 2)घरात भंगार वस्तूची जास्त प्रमाणात साठलेल्या आसतात. 3)घरात बंद पडलेली उपकरणे आसतात.ति तशीच आपण पुन्हा उपयोगी येतील म्हणून ठेवलेली आसतात. 4)घराच्या भिंतिना भेगा,चिरा पडलेल्या आसतात.तसेच भिंतीचा रंग उखडलेला आसतो. 5)आपल्या घरातील काही ठिकाणी लादी तुटलेली आसते आपण तसेच वापरत आसतो. 6)आपल्या घरात काही ठिकाणी छोटे छोटे खड्डे पडलेले आसतात. 7)आपला दरवजा उघडताना हमेशा किरकिर आवाज करीत आसतो. 8)घरात रोज झाडू पौछा आपण मारत नाही.घरात केर कचरा तसाच पडलेला आसतो. 9)Toilet ची साफ सफाई हमेशा करीत नाही . 10)आपली जुनी कपडे भरपूर प्रमाणात साठवून ठेवलेली आसतात.दहा -विस वर्षाची .आणी आपण त्याचा वापर करीत नसतो. माहिती आवडत असल्यास गुरुजीग्राम फेसबुक पेज ला लाईक करा पुढे वाचा 11)आपल्या घरात देवी -देवतांचे फोटो जिकडे बघील तिथे आढळून येतात.एकाच जागी देवाचे फोटो नसतात.पुर्ण घरभर फोटोच फोटो आसतात. 12)स्वयपाकांची भाडी वेळेवर धुतली जात नाहीत .तशी दिवसभर किवा राञ भर पडून आसतात. 13)घरात क्रुर प्राण्याचे फोटो.बंद घड्याळे,लढाई झगड्याचे फोटो.लावलेले आसतात. 14) घरातील सर्व वस्तू सहा महीण्यातून किवा वर्षातून थोड्या वेळेपुरत्या तरी हालवून नंतर ठेवाव्यात.वर्षेना वर्षे आपले कपाट तिजोरी किवा टेबल .किवा जड वस्तू एकांच पडून आसतात.त्यामूळे घरातील ऊर्जा चा संचार होण्यास अडथळा येत आसतो. 15)तूटलेल्या ,फुटलेल्या वस्तू आपल्या घरात आसतात त्या ठेऊ नये. *साधे सोपे उपाय * 1)सहा महीण्यातून वर्षातून.पूर्ण घराची साप सफाई करावी. 2)घरात भंगार तुटलेल्या वस्तू ठेवू नये. 3)भिंतीना चिरा पडलेल्या आसतील तर भरुन घ्याव्यात घराचा रंग उखडलेला आसेल तर घराला नवीन रंग दयावा. 4)घरात क्रूर प्राण्याची चिञे लावू नयेत 5)स्वयपांकाची भांडी वेळेवर धुवावीत. 6) 6-7दिवसांमध्ये ऐकदा घरात झालेली जाळ्या काढून टाकाव्यात. 7)दररोज गौ मुञ,समुद्री मिठ पाण्यात टाकून लादी साफ करावी. 8)घरात रोज सकाळ -संध्याकाळ देवाची दिवाबत्ती करावी. 9)कापूर, धूप घरात हमेशा जाळावा. अशाच माहितीसाठी गुरुजीग्राम फेसबुक पेजला लाईक करा पुढे वाचा 10)घरात ठिकठिकाणी समुर्दी मिठ छोट्या छोट्या कटोरीमध्ये ठेवावे.त्या मिठाचे पाणी झाले कि ते मिठ फेकून देऊन नवीन भरावे. 11)संडास बाँथरुमध्ये मिठ.तुरटी.कापूर ठेवावा. 12)घरात तूळस लावावी. 13)घरात सकाळ -संध्याकाळ एखाद्या मंत्राची कँसेट हळु आवाजात लावावी.आजकाल बाजारात भरपूर मंत्राचा मशीन मिळतात. 14)घरात वाईट शब्दांचा वापर करु नये. 15)सुर्योदयाच्या पुर्वी नेहमी उठावे. 16) घरात शक्यतो दिवसा झोपू नये. वरील सर्व आपल्या जमलेच पाहीजेत असे नाही.जितक्या प्रमाणात आपण आमल कराल तेवढ्या प्रमाणात आपल्या घरात पाँजिटीव्ह ऊर्जा निर्माण होण्यास सुरवात होईल. सर्वासाठी बिना खर्चाचे उपाय दिले आहे.आपण करुन बघायला काही हरकत नाही.कोणाच नुकसान तर होणारच नाही.फायदाच होईल.🙏🏻 #🙏देवी माता
#

🙏देवी माता

🙏देवी माता - CANA PORNO RO CICLODONOODOOO 2GGGGGGGGGG - ShareChat
1.2k जणांनी पाहिले
14 तासांपूर्वी
रानातला झरा म्हणजे मुक्ततेचे प्रतिक. अडथळ्यांची पर्वा न करता तो प्रवाही राहतो. वाटेत काटेरी झाडे-झुडपे, छोटे-मोठे खाचखळगे यातून तो आनंदाने झुळुझुळु वाहत राहतो. वाटेत भलामोठा धोंडा आला तर त्यामुळे अडून न जाता, त्याच्या बाजूने वाट काढत आपला प्रवास आनंदाने सुरू ठेवतो. धोंड्याशी जर झरा थांबू लागला तर तो आपले अस्तित्वच गमावून बसेल आणि पाण्याचे निव्वळ डबके त्या धोंड्यापाशी तयार होईल. माणसानेही दु:खद आठवणींपाशी थांबून डबक्यासारखे न होता, आनंद मनात साठवून प्रवाही व्हावे. आयुष्याच्या वहीतले कालचे पान तर उलटून गेले आहे, उद्याचे पान असेल की नाही ते माहिती नाही. आहे ते फक्त आजचे कोरे पान ! मग त्या पानावर जे सुंदर आहे तेच लिहू द्या ना. आणि आयुष्याच्या वहीवर चालेल असे खोडरबर कोठेच मिळत नाही. हे न विसरता सुंदर क्षणांच्या नोंदी करून जगणे सर्वात सोपे जाते. ( संग्रहित स्वहित ) #🙏भक्ती स्टेट्स
#

🙏भक्ती स्टेट्स

🙏भक्ती स्टेट्स - mantra - ShareChat
287 जणांनी पाहिले
14 तासांपूर्वी
इतर अॅप्स वर शेअर करा
Facebook
WhatsApp
लिंक कॉपी करा
काढून टाका
Embed
मला ही पोस्ट रिपोर्ट करावी वाटते कारण ही पोस्ट...
Embed Post
इतर अॅप्स वर शेअर करा
Facebook
WhatsApp
अनफॉलो
लिंक कॉपी करा
रिपोर्ट करा
ब्लॉक करा
रिपोर्ट करण्याचे कारण..